Az esély – Posztszovjet sportörökség Örményországban
Az örmény nép történetének utóbbi 100 éve tele van tragikus mozzanatokkal (népirtás, földrengések, háborúk), és az 1991 óta független Örményország kibontakozását is nemzetközi konfliktusok és gazdasági recesszió nehezítik. Ahogy egykor a szovjet érában, a társadalom perifériáján élő többség számára a sport ma is valós kiugrási lehetőséget kínál. A sokszor ingerszegény környezetben az iskola mellett gyakran a mindennapos edzések jelentik az egyetlen közösségi programot a gyerekek számára. Noha az infrastruktúra és az edzők módszerei legtöbbször a szovjet időket idézi, eltökéltségüket a körülmények nem befolyásolják, mert látják: a bajnokok mindent visznek – busásan megjutalmazzák, és nemzeti hősként ünnepeltetik a sportolókat. A nemzetközi sportsiker az egyéni boldogulás záloga, anyagi és társadalmi megbecsüléssel jár, mivel egy világraszóló eredmény a nemzeti identitást, a méltán híres örmény összetartozás érzését is erősíti.